Chiến Lược Phát Triển

Chiến lược phát triển của SQC Construction với phương châm:

“AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – MINH BẠCH – HỢP TÁC”

Luôn luôn xem lợi ích của khách hàng, đối tác là lợi ích của chính mình.

Vì Khách Hàng

Thực hiện tốt dịch vụ hậu mãi & chăm sóc khách hàng.

Phát Triển Nhân Lực

Phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu và động lực cho sự phát triển bền vững của SQC Construction.

Xây Dựng Môi Trường

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chất Lượng

Tăng cường nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng công nghệ – kỹ thuật thi công tiên tiến, biện pháp thi công tối ưu nhằm thỏa mãn cao nhất các yêu cầu hợp lý của Quý Khách hàng.

Uy Tín

Khẳng định giá trị thương hiệu, uy tín của SQC Construction thông qua việc tối đa hóa giá trị gia tăng trong thi công xây dựng. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Liên Tục Phát Triển

Cam kết xây dựng, áp dụng & duy trì, cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng theo TCVN ISO 9001 hiện hành thông qua việc tham gia của tất cả cán bộ công nhân viên SQC Construction.

THỊ TRƯỜNG & KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Chúng tôi muốn hợp tác rộng rãi với nhiều đối tác và khách hàng trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển và lợi ích.

  • CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC.
  • CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN.
  • NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC.
  • DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC KINH DOANH Ở TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC.

Doanh Thu

Trong suốt 10 năm hoạt động, tổng doanh thu đạt được trên 961 tỷ, điều đó cũng khẳng định năng lực cũng như sự tin tưởng và hài lòng của các khách hàng, đối tác đã dành cho SQC Construction.

DOANH THU 961 TỶ TRONG 10 NĂM TÍNH ĐẾN 02/2021
VIỆT NAM: 442 TỶ - 45%
NHẬT BẢN: 100 TỶ - 10%
HÀN QUỐC: 340 TỶ - 35%
ẤN ĐỘ: 50 TỶ - 6%
SINGAPORE: 33 TỶ - 4%

Tải Về Hồ Sơ Năng Lực