2015

Nhà Máy Baiksan Việt Nam
2015
Xậy Dựng Văn Phòng Nhà Máy Posco
2015
Nhà Máy Teagang Việt Nam
2015
Nhà Máy Hyosung Moto Việt Nam
2015
Căn Hộ Thảo Điền
2015

TẢI VỀ HỒ SƠ NĂNG LỰC