2019

Thi Công Các Công Tác Tạm & Văn Phòng...
2017
Thi Công Nhà Máy Xà Phòng – KIZUNA
2017
Nhà Máy TOMBOW – AMATA 2
2017
Nhà Máy YUWA 2
2017
Nhà Máy NGK Number One Hậu Giang
2017
Nhà Xưởng KOLON – Bàu Bàng
2017
Thi Công Kho Thành Phẩm Nhà Máy HKK
2017

TẢI VỀ HỒ SƠ NĂNG LỰC